64 terms

Gerfa A

Cyfarfodau gyda Alphie
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

asgyrn
bone
anghyfleustra
Inconvenience
arddwrn
wrist
arddyrnau
wrists
arf
arm
arfog
armed
arbais
Coat of arms
agenna
to crack
ar bigau'r drain
on tenterhooks
anfodol
essential
agwedd
attitude
araith
speech
aeddfedu
to grow up/mature
adlewrychu
to reflect
anoddach
harder
achlysuron
occasions
amlwg
obvious
amherchu
disrespect
anffyddwr
atheists
aelwyd
hearth
atal
prevent
archwilio
to explore
anhystys
unknown
anghyfforddus
uncomfortable
anweddus
improper
angori
anchor
awyrlong
airship
adeg
period (of time)
addasu
to adapt
adfeilion
ruins
anaml
infrequent
arloesi
pioneered
arfwisg
armour
afiechydon
illnesses
ar fin
on the point
anghyfreithlon
illegal
ail-ystyried
resurrect
annerbyniol
unacceptable
adleisio
to echo
aeddfedu
matures
ar y cyfan
on the whole
achlysurol
occasionally
amharu
disrupting
anerchiad
address (spoken)
anferthol
huge
ataliodd
withheld
argymell
to recommend
argymhelliad
recommendation
anesmwyth
uncomfortable
anhygoel
incredibly
arolglyddion
perfumes, smells
arbrofi
experimenting
annog
encourage
ar bigau'r drain
on tenterhooks
anwastad
uneven
adar brith
dodgy character
ar droad
turning to
atgas
hateful
awydd
eagerness
anfoddhaol
unsatisfactory
amrannau
eyelashes
adwaith
reaction
awchus
eager
awyddus
eager