118 terms

irregular

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

be - was - were - been
być
Beat - beat - beaten
bić
become - became - become
stawać się
begin - began - begun
rozpoczynać
bend - bent - bent
zginać
bet - bet - bet
założyć się
bite - bit - bitten
gryźć
blow - blew - blown
dmuchać
break - broke - broken
rozwalić
bring - brought - brought
przynosić
broadcast
transmitować
build - built
budować
burst
pękać
buy - bought
kupować
catch - cought
łapać
choose - chose - chosen
wybierać
come - came - come
przychodzić
cost - cost - cost
kosztować
cut - cut - cut
ciąć
deal - dealt - dealt
rozdawać
dig - dug - dug
kopać
do - did - done
robić
draw - drew - drown
rysować
drink - drank - drunk
pić
drive - drove - driven
jeździć
eat - ate - eaten
jeść
fall - fell - fallen
spadać
feed - fed - fed
karmić
feel - felt - felt
czuć
fight - fought
walczyć
find - found - found
znaleźć
forget - forgot - forgotten
zapomnieć
forgive - forgave - forgiven
wybaczać
freeze - froze - frozen
zamarzać
get - got
dostawać
give - gave - given
dawać
go - went - gone
iść
grow - grew - grown
rosnąć
hang - hung - hung
wieszać
have - had - had
mieć
hear - heard
słyszeć
hide - hid - hidden
chować się
hit
uderzać
hold - held - held
trzymać
keep - kept - kept
trzymać
kneel - knelt
klęczeć
know - knew - known
wiedzeć
lay - laid - laid
leżeć
lead - led
prowadzić
leave - left
opuszczać
lend - lent
pożyczać
let
pozwalać
lie - lay - lain
kłamać
lose - lost - lost
zgubić
make - made
zrobić
mean - meant
znaczyć
meet - met
spotkać się
pay - paid
płacić
put
włożyć
read - read (red)
czytać
ride - rode - ridden
jeździć
ring - rang - rung
dzwonić
rise - rose -risen
wzrastać
run - ran - run
biegać
say - said - said
powiedzieć
see - saw - seen
widzieć
seek - sought
szukać
sell - sold
sprzedawać
send - sent
wysyłać
set - set - set
postawić
sew - sewed - sewn
szyć
shake - shook - shaken
potrząsać
shine - shone
świecić
shoot - shot
strzelać
show - showed - shown
pokazywać
sink - sank - sunk
tonąć
sit - sat - sat
siedzieć
sleep - slept - slept
spać
slide - slid - slid
ślizgać się
speak - spoke - spoken
mówić
spend - spent - spent
wydawać
split
dzielić się
spread
szerzyć się \smarować
spring - sprang - sprung
skakać - odskoczyć
stand - stood
stać
steal - stole - stolen
kraść\ zakradać się
stick - stuck - stuck
przyklejać
strike - struck - struck
uderzyć
sweep - swept
zamiatać
swim - swam - swum
pływać
take - took - taken
zabrać
teach - tought
uczyć
tear - tore - torn
drzeć
tell - told
powiedzieć
think - thought
myśleć
throw - threw - thrown
rzucać popchnąć
understand - understood
rozumieć
wake - woke - woken
budzić
wear - wore - worn
nosić (ubrania)
win - won - won
wygrać
write - wrote - written
pisać
arise - arose - arisen
powstawać, pojawiać się
Bear - bore - borne
nosić, rodzić
burn - burned/burnt
palić
can - could - been able to
móc, potrafić
fling - flung
rzucać, zarzucać
fly - flew - flown
latać
forbid - forbade - forbidden
zakazać
forecast
prognozować
grind - ground
mielić
lean - leant/leaned
pochylić się
learn - learnt/learned
uczyć się
quit
rzucić, przestać
sing - sang - sung
śpiewać
spell - spelt/spelled
literować
spill - spilt
rozlewać
weave - wove - woven
tkać, wplatać
cast
odlewać obsadzać
OTHER SETS BY THIS CREATOR