48 terms

kaufe billig, Sport treiben

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

endlich
w końcu
Sport treiben
uprawiać sport
schön
piekny
aber
ale
was
co
teuer
drogi
billig
tani
bestimmt
pewnie
kaufen
kupować
kosten
kosztować
genung
wystarczająci
nicht viel
niedużo
meinen
sądzić
meinen zu
sądzić o
alte
stare
Schuhe
buty
fliegen
lecieć
in der Mitte
po środku
was für
co za
schnell
szybko
überall
wszędzie
nach unten
w dół
dann
potem
unser Verein
klub, związek
bald
niedługo
besser
lepszy
melden
odezwać się
üben
ćwiczyć
Übungen
ćwiczenia
fit
w dobrej formie
anz Ziel
do celu
gesunfd
zdrowy
vielleicht
może
unsere
nasze
die Mannschaft
drużyna
Spaß haben
dobrze się bawić
besuchen
odwiedzać
mitmachen
uczestniczyć
der Tennisschläger
rakieta tenisowa
vergessen
zapomnieć
brauchen
potrzebować
verkaufen
sprzedawać
nehmen
brać
benutzen
używać
die Anzeige
ogłoszenie
es stimmt
zgadza się
noch einmal
jeszcze raz
wie alt
ile lat
OTHER SETS BY THIS CREATOR