Level A2+ - Lesson 3.1 - Animal body parts (Części ciała zwierząt)