10 terms

Mnożenie i dzielenie w zakresie 100

edukacja matematyczna
STUDY
PLAY
6 x 8
48
7 x 5
35
3 x 9
27
8 x 7
56
4 x 9
36
6 x 9
54
5 x 8
40
4 x 8
32
7 x 3
21
6 x 5
30