68 terms

English

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Incarnate
Vücut bulmak
Clumsy
Sakar
by heart
Ezberden
Ambidextrous
Çift elini kullanabilmek
Schizophreniac
Şizofren
Stray
Başıboş
Harness
Dizgin
Sledge
Kızak
Melt
Erimek
Howling
Uluma
croissant
kruvasan
Master
Usta
Support
Desteklemek
Recon
Keskin nişancı
Suggestion
Öneri
Absorb
İçine çekmek
Acidity
Ekşileşme
Artifical
Yapay
Avoid
Sakınmak
Biodiversity
Biyolojik çeşitlilik
Tool
Araç, alet
Instantc
Anlık
Constant
Sabit
Develop
Gelişmek
Constant
Sürekli
Extend
...
Take over
Devralmak
Interfere
Müdahale etmek
Rely on
Güvenmek
sitcom (n)
güldürü dizisi/programı
count on sb
...
detect
tespit etmek
Equipment
Alet
variety
çeşitlilik
Concept
Kavram
biriktirmek
save
Ache
Ağrı
come up with
1) ortaya bir fikir atmak
attempt
girişim
Destination
Son durak
Opportunity
Şans
Journey
Uzun bir yolculuk
Expert
Uzman
Virtual
Dijital
Angle
Açı
Carve
Oymak
identify
tanımlamak
Remain
Kalmak
Handle
Ele almak
Adapt
Uyum sağlamak
Thrive
Gelişmek
environment
çevre
Lack of
Eksiklik
Harsh
Sert
condition
durum
mammal
memeli
Aware
Farkında Haberdar
Deal with
İlgilenmek
Surround
Çevrelemek
Public
Halk, kamu
society
toplum
Community
Topluluk
Take down
İndirmek
Free
Bedava
Social
Toplumsal
political
siyasi
Joy
Sevinç
View
Görüş

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.