212 terms

Töltelék kifejezések

STUDY
PLAY
accordingly
ennek megfelelően, következésképpen
actually
valójában, tulajdonképpen
admittedly
kétségkivül, kétségkívül
after all
végül is
against all appearance
a látszat ellenére
all in all
mindent összevetve
all the same
mégis
all things considered
mindent egybevetve
and so forth; and so on
és így tovább
and the like
és hasonló dolgok
and what have you
és amit akarsz; mit tudom én
anyway, anyhow
szóval
apart from
eltekintve attól
approximately
megközelítőleg
as a consequence
ennek eredményeképp
as a matter of fact
tulajdonképp
as a result
ennek eredményeképp
as far as ..... is considered
ami ....-t illeti
as far as I can judge
ahogy meg tudom ítélni
as far as I know
ahogy tudom
as for
...-t illetően; ami ...-t illeti
as I see it
szerintem
as I understend
legjobb tudomásom szerint
as if
mintha
as it is
a dolgok jelen állása szerint
as it seems
úgy tűnik, a jelek szerint
as it turned out
mint kiderült
as it were
úgyszólván; kvázi
as regards
ami ...-t illeti
as the saying goes
ahogy a mondás tartja
as though
mintha
as to......................
...................vonatkozásában
as yet
ez idáig
at any rate
mindenesetre
at least
legalábbis
at most
legfeljebb
basically
alapjában véve
because of this
emiatt; ezért
believe it or not
ha hiszed ha nem
besides
egyébként
by and large
nagyjából
by no means
semmi esetre sem
certainly
feltétlenül
come to that
erről jut eszembe
come to think of it
erről jut eszembe
consequently
következésképpen
contrary to popular belief
a közhiedelemmel ellentétben
due to
miatt; köszönhetően
especially
különösen
even if
még akkor is,ha
even so
ennek ellenére
eventually
végül
except for
kivéve...
first and foremost
mindenek előtt
for all I know
ammennyire tudom
for one thing
hogy mást ne mondjak
for some reason
valamilyen oknál fogva
for that reason
ez okból
frankly
őszintén
from this/other/all aspects
ebből/más/minden szempontból
furthermore
sőt mi több
generally speaking
általánosságban véve
God only knows
csak az Isten tudja
hardly
alig
hence
ezért
honestly
őszintén
how shall I put it
hogy is fogalmazzak
however strange it (may) sound(s)
bármilyen különösen hangzik
I'm convinced that
meg vagyok győződve, hogy...
I'm of the opinion that
azon a véleményen vagyok
I have no doubt in my mind that
semmi kétségem afelől, hogy...
I have to admit
be kell vallanom
I reckon
úgy vélem
I suppose
úgy gondolom
if I'm not mistaken
ha nem tévedek
if it comes to that
ha arra kerül a sor
if you ask me
ha engem kérdez; ha kíváncsi a véleményemre
if you see what I mean
ha érted mire gondolok
in fact
valójában
in addition to....
................-n kivül; .-n felül
in all likelihood
minden valószínűség szerint
in any case
valami esetén
in brief
röviden
in case
hátha
in case of ...
.... esetén
in every sense of the word
minden értelemben
in general
általában
in my opinion
véleményem szerint
in one word
egyszóval; összefoglalva
in other words
más szóval
in practice
gyakorletban
in some ways
bizonyos értelemben
in spite of
vmi ellenére
in terms of
vmi vonatkozásában
in that case
ebben az esetben
in the beginning
kezdetben
in the end
végül
in the event of
vmi bekövetkezte esetén
in theory
elméletileg
incidentally
mellékesen
incredible as it sounds
bármilyen hihetelenül is hangzik
instead of
helyett
interestingly
érdekes módon
curiously
furcsa mód
oddly
furcsa mód
strangely
furcsa mód
it goes whitout saying
mondani sem kell
it is as if
olyan mintha
it is not necesseraly
nem feltétlenül
it's out of the question
ki van zárva; semmi esetre sem
it's quite (im)possiblethat
teljesen lehetetlen/ nagyon is lehetséges , hogy...
it's quite /(not)very likely that
nagyon valószínű/nem valószínű, hogy..
it's other way round
pont fordítva
it's unlikely that
valószínűtlen, hogy
it varies
változó
just in case
minden esetre
just the same
mindennek ellenére; mégis
last but not least
végül, de nem utolsósorban
let's say
mondjuk
let alone
pláne; hát még
literally
a szó szoros értelmében
little wonder
nem csoda, hogy..
mind you
de ne feledd; de vigyázz!
more or less
többé-kevésbé
moreover
mi több, sőt
and most important of all
és ami a legfontosabb
most probably
nagyon valószínű
namely
nevezetesen
naturally
természtesen
nearly
majdnem
needless to say
mondani sem kell
nevertheless
mindazonáltal; mégis;azonban
no chance
semmi esetre sem
no doubt
semmi kétség
no way
semmiképp sem; lehetetlen
no wonder
nem csoda, hogy
none the less
mégis; mindazonáltal
not at all
egyáltalán nem
not in the least
legkevésbé sem
not to mention
nem beszélve
obviously
nyílvánvalóan;világos, hogy..
on second thoughts
jobban átgondolva
on the whole
egészében véve
on top of this
és még ráadásul
never mind
nem érdekes
one way or another
vagy így vagy úgy
or else
máskülönben
or rather
helyesebben; vagyis inkább
or so
valami ilyen jelgű
or something like that
vagy valami hasonló
or something to that effect
vagy valami hasonló értelű dolog
otherwise
egyébként; mert különben
particularly
különösen
partly
részben
practically
gyakorlatilag
preferably
inkább
provided
feltéve, hogy
providing
feltéve, hogy
quite the contrary
éppen ellenkezőleg
small wonder
nem csoda, hogy
so far
ezidáig
so it seems at least
legalábbis úgy tűnik
so much for
na ennyit erről
some say that
van aki azt mondja
somehow
valamilyen módon; bizonyos értelemben
somehow or ohter
vagy így vagy úgy
sort of
valamiféle
still
mégis
strange/funny as it (may) sounds
bármilyen furcsán hangzik
strictly speaking
szigorúan véve
such as
mint például
summarising
összefoglalva
summing up
összefoglalva
supposing/suppose/let's suppose
tételezzük fel
supposedly
feltehetőleg
sure enough
ahogy előre megmondtam
surely
biztos
talking of...
ha már ...-ról van szó
thanks to.....
........-nak köszönhetően
that reminds me
erről jut eszembe
the thing is
arról van szó
the other side of the coin is that
az érem másik oldala az, hogy...
theoretically
elvileg
there's a chance that
van esélye,hogy; nem kizárt, hogy
therefre
ezért aztán
this/that being so
mivel ez a helyzet
to begin with
kezdve azzal hogy
to a certain degree
bizonyos fokig
to a certain extent
bizonyos mértékig
to be frank/honest
hogy őszinte legyek
to be left with no choice but
nincs más választás, mint...
to coin a phrase
hogy közhellyel szóljak
to cut a long story short
hogy rövidre fogjam
to make things worse
és ami még súlyosbítja a helyzetet
to my great relief/surprise
nagy megkönnyebbülésemre/meglepetésemre
to put in a nutshell
dióhéjban
to recap was has been said so far
összefoglalva az eddig elhangzottakat
to say nothing of
nem beszélve a ........
to say the least
hogy ennél rosszabbat már ne mondjak
to sum up
összefoglalva
to tell the truth
igazat megvallva
to the best of my knowledge
a legjobb tudomásom szerint
under no circumstances
semmilyen körülmények között sem
understandably
érthető módon
unlike
nem úgy mint
very well but
rendben de
we mustn't forget that
nem suabad elfelejtenünk
what's even worse
ami még rosszabb
when it comes to ....
ha ....-ra kerül a sor
whreas
míg
with regard to ...
....... vonatkozásában/tekintetében
you have me there/you have got me there
most megfogtál, nem tudok mit mondani