#3 - Uwch Ceredigion - Geirfa Uned 3

Geirfa i Uned 3, Cwrs Uwch 1 Ceredigion
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

barcut
kite
dywediad
saying
dywediadau
sayings
cyffredin
common
prin
rare
goroesi
to survive
graddol
gradual
boncath (boda)
buzzard
llygaid barcut
sharp eyed
achub
to save
llythyren
letter (of alphabet)
y llythyren gyntaf
the first letter
marchnad
market
y farchnad fach
the small market
uniongyrchol
direct
gogoniant
glory
ei holl ogoniant
all its glory
difrod
damage
taro
to strike
diflannu
to disappear
nythu
to nest
cwt fforchog
forked tail