'mae', 'sy', neu 'yw'

Llenwch bylchau yn y brawddegau â 'mae', 'sy(dd)' neu 'yw'.
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Ble ________ e'n byw?
Ble mae e'n byw?
Pwy ________ wrth y drws?
Pwy sy wrth y drws?
Sut ffrwythau ________'r mwyaf iachus?
Sut ffrwythau yw'r mwyaf iachus?
Beth ________ Llŷr yn ei wneud?
Beth mae Llŷr yn ei wneud?
Faint ________'n gweithio yno?
Faint sy'n gweithio yno?
Pryd ________ dy rieni di'n mynd?
Pryd mae dy rieni di'n mynd?
Beth ________'n cuddio yn y bocs?
Beth sy'n cuddio yn y bocs?
Pam ________ Sandra'n ei dwyllo fe?
Pam mae Sandra'n ei dwyllo fe?
Pwy ________ hi'n ei ffonio?
Pwy mae hi'n ei ffonio?
Sut ________'r plant yn dod ymlaen?
Sut mae'r plant yn dod ymlaen?
Faint ________ 2 a 4?
Faint yw 2 a 4?
P'un ________ Meleri'n mynd i'w ddewis?
P'un mae Meleri'n mynd i'w ddewis?
Pam ________ popeth mor anodd?
Pam mae popeth mor anodd?
Beth ________'n digwydd?
Beth sy'n digwydd?
Pa fath o fwyd ________ e'n ei hoffi?
Pa fath o fwyd mae e'n ei hoffi?
Pwy ________ Arlywydd (President) De Affrica?
Pwy yw Arlywydd (President) De Affrica?
Ble ________ Siân ar hyn o bryd?
Ble mae Siân ar hyn o bryd?
Faint o afalau ________ e wedi eu bwyta?
Faint o afalau mae e wedi eu bwyta?
P'un ________ tad eich ffrind?
P'un yw tad eich ffrind?
Ble ________ pobl yn ei weld e?
Ble mae pobl yn ei weld e?
Sut ________ ffermwyr yn ennill arian?
Sut mae ffermwyr yn ennill arian?
P'un ________'n mynd gyntaf?
P'un sy'n mynd gyntaf?
Beth ________'r peth gorau i'w wneud?
Beth yw'r peth gorau i'w wneud?
Sut ffermwyr _______'n garedig wrth anifeiliaid
Sut ffermwyr sy'n garedig wrth anifeiliaid??
Beth ________'r peth pwysicaf?
Beth yw'r peth pwysicaf?
Sut bobl ________'n fodlon lladd?
Sut bobl sy'n fodlon lladd?
P'un ________'r gorau?
P'un yw'r gorau?
Sut ________ pobl yn ymdopi?
Sut mae pobl yn ymdopi?
Ble ________ Arthur yn mynd nawr?
Ble mae Arthur yn mynd nawr?
P'un ________ ffrind Siân?
P'un yw ffrind Siân?
Faint o flawd ________ hi wedi ei ddefnyddio?
Faint o flawd mae hi wedi ei ddefnyddio?
Ble ________ bisgedi'r dosbarth?
Ble mae bisgedi'r dosbarth?
Pwy ________ awdur 'Traed mewn Cyffion'?
Pwy yw awdur 'Traed mewn Cyffion'?
Pa fath o afalau ________ hi'n ei hoffi?
Pa fath o afalau mae hi'n ei hoffi?
Beth ________'n mynd ymlaen fan hyn?
Beth sy'n mynd ymlaen fan hyn?
Pam ________ pobl mor gas?
Pam mae pobl mor gas?
P'un ________ hi'n mynd i'w fwyta?
P'un mae hi'n mynd i'w fwyta?
Sut ________ hwn yn gweithio?
Sut mae hwn yn gweithio?
Pwy ________ e'n ei hoffi orau?
Pwy mae e'n ei hoffi orau?
Beth ________'n gweithio orau?
Beth sy'n gweithio orau?
Pam ________ Ffred eisiau ei phriodi hi?
Pam mae Ffred eisiau ei phriodi hi?
Am faint o'r gloch ________'r gyngerdd yn dechrau?
Am faint o'r gloch mae'r gyngerdd yn dechrau?
Faint ________'n mynd ar y daith?
Faint sy'n mynd ar y daith?
Beth ________ Siân yn ei ddarllen?
Beth mae Siân yn ei ddarllen?
Pwy ________'n dod gyda fi?
Pwy sy'n dod gyda fi?