Đây là màu gì?

STUDY
PLAY
màu xanh lá cây
màu đỏ
màu vàng
màu da cam
màu xanh da trời
màu tím
màu hồng
màu nâu
màu trắng
màu đen
OTHER SETS BY THIS CREATOR

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.