Answer questions

STUDY
PLAY
Tôi tên là Minh.
Bạn tên là gì?
Tôi thích màu đỏ.
Bạn thích màu gì?
Tôi 7 tuổi.
Bạn bao nhiêu tuổi?
Tôi là người Hàn Quốc.
Bạn là người nước nào?
Tôi thích ăn quả chuối.
Bạn thích ăn quả gì?
Tôi không thích màu da cam.
Bạn không thích màu gì?
Tôi ở Hà Nội.
Bạn sống ở đâu?
Tôi không thích quả xoài.
Bạn không thích quả gì?
Tôi thích ăn phở.
Bạn thích ăn gì?
Tôi không thích ăn bún chả.
...
OTHER SETS BY THIS CREATOR