23 terms

lesson 1 unit 3

STUDY
PLAY
zich gedragen als, zijn
act as (to)
band
bond
kalm
calm
dichtbij
close
corrigeren
correct (to)
gefrustreerd
frustrated
hartaanval
heart attack
mens
human
ongeduldig
impatient
oordelen
judge (to)
niveau
level
eenzaamheid
loneliness
bezitten
own (to)
geduldig
patiently
presteren
perform (to)
voorkomen
prevent (to)
stijgen, omhoog gaan
raise (to)
bewoner
resident
rijden
ride (to)
aaien
stroke (to)
staart
tail
vertrouwen
trust (to)
kwispelen
wag (to)