19 terms

lesson 2 unit 3

STUDY
PLAY
absolutely
absoluut
apartment
apartement
awkward
raar, ongemakkelijk
dress code
kledingadvies
fancy
chique
formal
officieel, netjes
gently
voorzichtig
get-together
feestje
hardly
nauwelijks
make excuses (to)
smoesjes verzinnen
meal
maaltijd
not ... either
ook niet
offended
beledigd
otherwise
anders
out of the blue
plotseling, uit het niets
plenty of
veel
someone else
iemand anders
stare (to)
staren
sure
natuurlijk