16 terms

Uzbeki Vocabulary Insta-Class 01

STUDY
PLAY
mo''jiza
miracle
temir yo'l
train
tantanali ravishda
with great ceremony
buyuk ipak yo'li
Great Silk Road
ko'zdan kechirmok
to view, examine
kayfiyyati-ruhiyyatidagi ko'tarinkilik
elation
hech mubolag'asiz
without exaggeration
noyob
unique
infratuzilma
infrastructure
tadbir
ceremony, function; measure, solution
misli ko'rilmagan, mislsiz
not seen before, unprecedented
qariya, oqsoqol
elder
stantsiya
station
bekat
stop
efirda
on the air
ko'rsat-
to demonstrate, indicate, show