12 terms

#36 - Geirfa

Vocabulary items for this unit of Cwrs Sylfaenol Ceredigion.
STUDY
PLAY
Mae'n gas 'da fi
I hate
dadlau
to argue
bwriadu
to intend
gwneud dolur i
to hurt
anifail
animal
anifail mawr
a big animal
anifeiliaid
animals
cas
nasty
mwya
greatest (most)
hoff
favourite
hoff fwyd
favourite food
na (nag)
than
OTHER SETS BY THIS CREATOR