8 terms

Azerbaijani Vocabulary Insta-Class 01

STUDY
PLAY
təbliğ etmək
to promote
incəsənət ustaları
masters of culture
təşəbbüskar
initiator
təşkilatçı
organizer
mədəni irs
cultural heritage
məmnun qalmaq
to be pleased
məxsusluq
ownership
əmin olmaq
to be sure