53 terms

Le monde du travail 2.

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

contrat à durée déterminée / CDD
határozott idejű szerződés
contrat à durée indéterminée / CDI
határozatlan idejű szerződés
le parcours professionnel
szakmai életpálya
un intérim
idénymunka, időszakos munka (gyakran valaki helyettesítésére)
un collègue
kolléga
le marché du travail
munkerőpiac
poser sa candidature
benyújtja a pályázatát
gagner sa vie
keresi a kenyerét
solliciter un emploi
folyamodik egy állásért
une augmentation de salaire
fizetésemelés
un lieu de travail
munkahely
une multinationale
multi
bureau de placement ANPE
állásközvetítő iroda
le chef de service
osztályvezető
le collaborateur
munkatárs
le supérieur
felettes
la période d'essai
próbaidő
se syndicaliser
belép a szakszervezetbe
accorder une avance
előleget ad
réduire les effectifs
csökkenti a létszámot
donner un préavis
felmond a dolgozónak
licencier
elbocsát vkit
virer qqn
kirúg
renvoyer
elbocsát
free-lance
szabadúszó
fonctionnaire
közalkalmazott, köztisztviselő
l'esprit d'initiative (m)
kezdeményezőkészség
l'esprit d'équipe
csapatszellem
le manœuvre
segédmunkás
travailler au noir
feketén dolgozik
un travail saisonnier
idénymunka
gaspiller
pazarol
dépenser
költ
la prime
jutalom
une allocation familiale
családi pótlék
compétent, -e
hozzáértő
disponible
elérhető, ráér
entreprenant, -e
vállalkozó szellemű
le SMIC
minimálbér
un smicard
minimálbérből élő
des horaires (m.) souples
rugalmas munkaidő
des horaires (m.) flexibles
rugalmas, alakítható munkaidő
le travail d'équipe
csapatmunka
les 35 heures hebdomadaires
35 órás (nálunk: 40) munkahét
faire un stage
gyakorlaton van, gyakornokként dolgozik
acquérir du savoir-faire
szaktudást szerez
acquérir de l'expérience
tapasztalatot szerez
un/une stagiaire
gyakornok
la formation
képzés
se former
képzi magát
faire carrière
karriert csinál
devenir autonome
önállóvá válik, a saját lábára áll
une entreprise à but non lucratif
nonprofit vállalkozás