117 terms

Elementary Azerbaijani Ch 01 - Basic Vocabulary

STUDY
PLAY
bad
pis
OK
oldu
clever, intelligent
ağıllı
evening
axşam
American
amerikalı
but
amma
mother
ana
proverb
atalar sözü
bus
avtobus
Azerbaijani
azərbaycanlı
sister
bacı
sorry
bağışlayın
to know
bil-
we
biz
this
bu
these
bunlar
yes
bəli
contrasting word
bəs
young
cavan
very
çox
also, too
da, də
to call, say, tell
de-
not
deyil
crazy
dəli
notebook
dəftər
textbook
dərslik
director
direktor
wall
divar
correct, right (1)
doğru
to live
dolan-
friend
dost
enemy
düşmən
correct, right (2)
düz
to do, make
et-
deficiency, disgrace
eyib
home, house
ev
of course
əlbəttə
worker
fəhlə
night
gecə
to go, leave
get-
to see
gör-
beautiful
gözəl
afternoon
aydın
noon
günorta
yes
medical doctor
həkim
request
xahiş
good, prosperity
xey(i)r
no
xeyr
close
irəli
and, as, but, for
isə
to want, wish
istə-
affair, business, job, work
sharp
iti
paper
kağiz
pencil
karandaş
mood, spirits
kef
who
kim
man
kişi
book
kitab
woman
qadın
to remain, stay
qal-
door
qapı
brother
qardaş
order, rule
qayda
until
qədər
pen
qələm
sword
qılınc
old (for people)
qoca
very
lap
dictionary
lüğət
please (2)
lütfən
interesting
maraqlı
car
maşın
subway
metro
school
məktəb
I
mən
apartment
mənzil
how
necə
what
he, it, she, that
o
they, those
onlar
hunter
ovçu
to learn
öyrən-
park
park
bad
pis
window
pəncərə
clock, hour, watch
saat
morning, tomorrow
sabah
hi, hello, regards
salam
goodbye, thank you
sağ ol(un)
health
sağlıq
you (singular informal)
sən
you (singular formal, plural)
siz
cup, glass
stəkan
table
stol
chair
stül
driver
sürücü
city
şəhər
picture
şəkil
to say
söylə-
chalk
tabaşir
television set
televizor
manner, way
təhər
telephone
telefon
student
tələbə
clean, fluently
təmiz
thanks
təşəkkür
luck
uğur
child
uşaq
superior
üstün
apology, excuse
üzr
fine, good, OK, well
yaxşı
writer
yazıçı
path, road, way
yol
no
yox
blackboard (writing board)
yazı taxtası