197 terms

Danish Words and Phrases

I've tried to include some pronunciation keys since Danish is so difficult to pronounce based on the text
STUDY
PLAY
Det var ikke meningen
It wasn't supposed to be like that!
(a kind of apology)
Day ver ike meaning
en, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni
1,,2,3,4,5,6,7,8,9
beskidt
dirty
forside
front
Know
ved
voolth
skirt
nederdel
nil-dah-dil
free
fri
venner
friends
En
A/an/one
gået
got
gone
like "goal"
Miss
savne
sah-own
well... intended to show interest
Nåh
noah
Hvad kan jeg hjælpe med?
How may I help you?
han
he
hehn
Jeg har fri
I am free or I'm off work
Water
Vand
vendt
Hvordan klarer jeg mig?
How am I doing?
Vor-den klah yi my
du skal på arbejde i morgen
You have to work tomorrow
bagdel
buttocks
bau-del
Det
This/It
gerne
gairn
(politeness marker)
really? Is that true?
Er det rigtigt?
Er duh rey-tee
Kompliceret
Complicated
kom-play-sil
sødmælk
soht-maelk
fat milk
ved
know
voolth
seneste
latest
seen-uhs-eh
drikke
drink
drik-er
soft
blød
blooth
long
laenge
koreplan
timetable
nederdel
nil-dah-dil
skirt
60 = tres
70 = halvfjerds
80 = firs
90 = halvfems
truss
hell-fiahz
fierce
hell-femms
10 = ti
20 = tyve
30 = tredive
40 = fyrre
50 = halvtreds
tee
teeoo
trahveh
fooreh
hal-tres
morgen
tomorrow
(mowen)
A liter of fat milk
En liter sødmælk
A liter of low fat milk
En liter letmælk
af
of
a (short a sound)
Aftale
Dea/Agreement
Ow-tel
Aften
evening
as
som
Asien
Asia
ask for
bede om
at gribe fat i noger
to grasp (something)
at home
hjemme
at vaere tilfreds
to be satisfied
bag
pose (poze)
beskidt
dirty
bestille
to book
blød
soft
"blooth"
bord
table
brug
to use or to need
brooh
but
men
Can you speak more slowly
Kan du taler lidtt langsommere
kan doo
ta-ler lit lang-sohm-ah
chairman
formand
Come with me
kom med mig
kohm meh my
da
when (past tense)
Det er Debbie
This is Debbie
Det er hos Menninger
This is at Menninger
det er sengetid for dig
it's bedtime for you
Det må jeg nok sige
I dare say so/wow
day moh yi knock see
Det var ikke meningen.
it wasn't supposed to be like that (a kind of apology)
det ved jeg godt
I know
day voolth yi got
disse
these
deez-uh
doing
klarer
klar
du får mig til at føle mig
you make me to feel me
doo for my til et ful-eh my
Easter
påske
poh-ske
en kaffe
a coffee
En masse + noun
a lot of XXX
En pose kaffe
A bag of coffee
endnu
yet
enlarged, big
stort
Er det noget I kan klare?
Er day no i ken klah
Is that possible?
idiomatic
Er du kendt her i området?
Are you familiar with this neighborhood
literally... are you famous here?
er doo kan hair ee ormold
(es-prasso) expresso
(es-prasso) expresso
Et glas vand
A glass of water
et glass vendt
eyes
øjne
oyn
far
father
farmor
paternal grandmother
farvel
good-bye (farewell)
feel
føle
fik
got
fjernsyn
fee-ern-sehn
television
it means "far sight"
fjols
ass
(fee-uhltz)
Frygtelig
terrible/awful
for-ferd-lee
Glædelig
Happy (as in Easter)
Glill-ee
Goddag
Hello/Good day
Godt
Good
Gone
Væk
"vik"
green
grøn
gået
got
gone
like "goal" this is the verb version of gone
ham
him
(hohm)
han
he
(hehn)
her
hende
heen-uh
Hvorhenne
where? (as in physical location)
Hvor finder jeg...?
How do I find?
vor fin-a yi
Hvor meget koster det
How much is it?
voar mall kohs-dah deh
hun
she
"hoon"
hvor er?
where is? (less clear-- not necessarily referring to location)
How do I find
Hvor finder jeg...?
where lies?
Hvor ligger
(vor ligger)
Hvor meget koster det
How much is it?
voar mall kohs-dah deh
Hvornår
when
vornor
hårdt
hard
Højre
right
hoy-yah
i aften
tonight
Jeg er lige i gang med at...
I am doing ... something right now
Jeg er i gang med at...
I am doing something
likewise
i lige måde
ih leel mul
(in the same way)
I want to make love with you
jeg vil elske med dig
Yi vil elske mil die
I want you
jeg vil have dig
Yi vill heh die
I will miss you when you are gone
Jeg vil savne dig når du er gået.
Yi vill sah-own die nohr du er god
I would like (polite)
Jeg vil gerne
I would like a coffee please
Jeg vil godt bede om en kaffe, tak.
I would like to
Jeg vil godt
i'm going home
Jeg tager hjem
yi tar yem
I'm off early/late
Jeg har tidligt/sent fri
yi har til-uh free
yi har saint free
indeni
inside (inee)
it's bedtime for you
det er sengetid for dig
deh err sing-ooh-teed fohr dye
I'll try
jeg vil prove
Yi will prou-v-
jeg er så forelsket i dig
I am so in love with you
Yi err so fohr-elska(l) ee die
Jeg vil gerne bestille et bord til seks personer.
I would like to book a table for six people.
jeg vil vinde
I will win
Yi veh vin
juices
safter
Kaffe Latte
latte
Kaffe
coffee
Kan du taler lidtt langsommere
Can you speak more slowly
Kan du taler lidtt langsommere
kan doo
ta-ler lit lang-sohm-ah
klarer
doing
(klar)
Klip
cut (as in haircut)
know
ved
voolth
Kompliceret
Complicated
kom-play-sil
kærlig
tender
(care-lee)
laerer
teacher
langsommere
slower
lang-sohm-ah
lave
to make
lay-oh
lidtt
little
"lit"
liter
liter
(leet-eh)
lovely
Skøn
skuhn
lyst
pleasure
loost
Mad (danish)
Food
Mel (soft l)
masturbate
onanere
maternal grandmother
mormor
med
with
meget
very
mall
men (danish)
but
Milk
Mælk
mor
mother
mormor
maternal grandmother
nye
new
"noo" (glottal stop)
når
when
nohr
Og
And
Hi. How goes it?
Hej. hvordan går det.
Hi. Vorden gor day.
I'm fine (It goes fine)
det går fint.
Day gor feen
I'm not so well
det går ikke så godt
Day gor ick so gudt
How goes it with you?
det går ikke så godt.
Day go ick so go-oot
I've been busy/I am busy these days
jeg har lidt travlt for tiden
Yi har lit trowlt for tiln.
I've missed you
jeg har savnet dig
Yi har sow-nil die
I have to go now.
Literally I'm being pushed to go now.
jeg bliver nødt til at gå nu
Yi blee-ah nool tiil et go new
olympiske lege
Olympic games
olympiiske lie
pose
bag
"poze"
Påskefrokost
Poh-ske-fro-kuhst
easter lunch
påskeæg
easter egg
pohskeh-egg
right/correct
rigtigt
rey-tee
room
vaerelse
Sangskriveren
songwriter
say
sige
"see"
seks
six
Selv
self
sende
to send
seneste
latest
seen-uhs-eh
sikkerhedsbaelte
seatbelt
skrive
to write
slower
langsommere
soft/mild
blid
(blilth)
Tak for det.
Thank you for that.
talking/talk
taler
tahl-uh
Tea
Te
til
to
tired
traet
trompet
trumpet
week
uga
"ooh-wah"
way (as in direction)
vejen
"vine"
venner
friends
venstre
left
very
meget
"mie-erdh"
Vi vil gerne komme i aften kl. otte.
We would like to come tonight at 8:00
ve vil gairn komme ee aften klokken ott
Væk
gone
vi
we
være
be or to be
Water
Vand
Vendt
What do you need?
hvad har du brug for
ve(th) hah du broo fah
What have you need for?
when
når
Wienerbrød
Danish Pastry
literally bread from vienna
veen-eh-brro
your
dine (deen-uh)
(plural like your cars.. if it's your car it's din)
Would you like a...
Vil du have...
(Vill doo hay)
I will bring/get you a...
Jeg kommer med en...
(Yi Kohma mil in)
I would like a...
Jeg vil gerne have en..
(Yi vil gairrne heh in)
I would not like a...
Jeg vil ikke have en...
(Yi vill egga heh in)