4 terms

Unit 2 Phrases 2 2HV

STUDY
PLAY
I'll never forget Chagford, but for all the wrong reasons!
Ik zal Chagford nooit meer vergeten, maar om heel verkeerde redenen!
If I remember correctly, there were some flippers but only if you had two left feet!
As ik het me goed herinner waren er wel zwemvliezen, maar alleen als je twee linkervoeten had!
Now I come to think of it, the snorkels were way too short.
Nu ik eraan denk, waren de snorkels veel te kort.
I can clearly remember, the brochure promised so much more besides the competition.
Ik kan me nog goed herinneren dat de floder veel meer beloofd had naast de wedstrijd.