12 terms

Unit 2 Phrases 1, 2, 3 2HV

STUDY
PLAY
This year's annual Bog Snorkelling Competition takes place at Chagford peat bog.
De jaarlijkse wedstrijd moerassnorkelen vindt dit jaar plaats in het veenmoeras bij Chagford.
Each year, the Bog Snorkelling Competition attracts hundreds of adventure seekers.
Elk jaar trekt de wedstrijd moerassnorkelen honderden avonturiers aan.
We used to go to Herefordshire every summer on holiday.
We gingen vroeger elke zomer op vakantie naar Herefordshire.
Dad always entered the National Cheese Rolling Competition.
Pap deed altijd mee aan de wedstrijd kaasrollen.
I'll never forget Chagford, but for all the wrong reasons!
Ik zal Chagford nooit meer vergeten, maar om heel verkeerde redenen!
If I remember correctly, there were some flippers but only if you had two left feet!
As ik het me goed herinner waren er wel zwemvliezen, maar alleen als je twee linkervoeten had!
Now I come to think of it, the snorkels were way too short.
Nu ik eraan denk, waren de snorkels veel te kort.
I can clearly remember, the brochure promised so much more besides the competition.
Ik kan me nog goed herinneren dat de floder veel meer beloofd had naast de wedstrijd.
We took part in the bog snorkeling event in Chagford last year.
Wij deden vorig jaar mee aan het evenement moerassnorkelen in Chagford.
After some heavy rain, we woke up soaking wet.
Na een fikse regenbui werden we kletsnat wakker.
My mask filled up with mud as soon as I jumped in the bog.
Zodra ik in het moeras sprong, vulde mijn masker zich met modder.
I kept bumping into the other competitors.
Ik botste steeds tegen de andere deelnemers aan.