5 terms

Unit 2 Phrases 5 2HV

STUDY
PLAY
I was doing the weekly shopping when I saw Bill's spinach soup was on special offer.
Ik was de wekelijkse boodschappen aan het doen toen ik zag dat Bill's spinaziesoep in de aanbieding was.
While Sammy was eating it, he noticed the strange-looking thing inside.
Terwijl Sammy aan het eten was, zag hij iets dat er vreemd uitzag.
Could you tell me what happened next?
Kunt u me vertellen wat er toen gebeurde?
Did you try the phone to see if it was working?
Heeft u de telefoon uitgeprobeerd om te kijken of hij het nog deed?
At first I thought it wasn't working, but then it started ringing!
Ik dacht eerst dat hij het niet meer deed, maar toen ging hij ineens over!