21 terms

Unit 2 Phrases 1, 2, 3, 4, 5 2HV

STUDY
PLAY
I was doing the weekly shopping when I saw Bill's spinach soup was on special offer.
Ik was de wekelijkse boodschappen aan het doen toen ik zag dat Bill's spinaziesoep in de aanbieding was.
While Sammy was eating it, he noticed the strange-looking thing inside.
Terwijl Sammy aan het eten was, zag hij iets dat er vreemd uitzag.
Could you tell me what happened next?
Kunt u me vertellen wat er toen gebeurde?
Did you try the phone to see if it was working?
Heeft u de telefoon uitgeprobeerd om te kijken of hij het nog deed?
At first I thought it wasn't working, but then it started ringing!
Ik dacht eerst dat hij het niet meer deed, maar toen ging hij ineens over!
I'm sorry to say that we had a terrible time.
Het spijt me om het te zeggen, maar we hebben een vreselijke tijd gehad.
I want to complain about the accommodation.
Ik wil klagen over de accommodatie.
The equipment Backlash provided just wasn't good enough.
De uitrusting die Backlash ons gegeven had was gewoon niet goed genoeg.
I don't think Backlash know the meaning of adventure!
Volgens mij weet Backlash niet wat avontuur echt betekent!
This year's annual Bog Snorkelling Competition takes place at Chagford peat bog.
De jaarlijkse wedstrijd moerassnorkelen vindt dit jaar plaats in het veenmoeras bij Chagford.
Each year, the Bog Snorkelling Competition attracts hundreds of adventure seekers.
Elk jaar trekt de wedstrijd moerassnorkelen honderden avonturiers aan.
We used to go to Herefordshire every summer on holiday.
We gingen vroeger elke zomer op vakantie naar Herefordshire.
Dad always entered the National Cheese Rolling Competition.
Pap deed altijd mee aan de wedstrijd kaasrollen.
I'll never forget Chagford, but for all the wrong reasons!
Ik zal Chagford nooit meer vergeten, maar om heel verkeerde redenen!
If I remember correctly, there were some flippers but only if you had two left feet!
As ik het me goed herinner waren er wel zwemvliezen, maar alleen als je twee linkervoeten had!
Now I come to think of it, the snorkels were way too short.
Nu ik eraan denk, waren de snorkels veel te kort.
I can clearly remember, the brochure promised so much more besides the competition.
Ik kan me nog goed herinneren dat de floder veel meer beloofd had naast de wedstrijd.
We took part in the bog snorkeling event in Chagford last year.
Wij deden vorig jaar mee aan het evenement moerassnorkelen in Chagford.
After some heavy rain, we woke up soaking wet.
Na een fikse regenbui werden we kletsnat wakker.
My mask filled up with mud as soon as I jumped in the bog.
Zodra ik in het moeras sprong, vulde mijn masker zich met modder.
I kept bumping into the other competitors.
Ik botste steeds tegen de andere deelnemers aan.