14 terms

PAGASA

STUDY
PLAY
Philippine
P
Atmospheric
A
Geologic
G
Astronomical
A
Services
S
Agency
A
Babala 1
may lakas na hangin 60kph.
Babala 1
maging handa
Babala 2
may lakas na hangin 60-100 kph.
Babala 2
walang klase sa mababa at mataas na paaralan.
Babala 3
may lakas na hangin 100 kph
Babala 3
Walang klase sa lahat ng paaralan
Babala 4
May lakas na hanging 185 kph.
Babala 4
Lubhang mapanganib.