41 terms

Topogropiya ng Pilipinas

STUDY
PLAY
timog silangang
Matagagpuan ang Pilipinas sa __________ bahagi ng Asya.
Asya
Ang _____ ang pinakamalaking kontinente sa mundo, at nahahati ito sa iba't ibang rehiyon
kontinente
Ang Asya ang pinakamalaking __________ sa mundo, at nahahati ito sa iba't ibang rehiyon
Mainland Asya
Binubuo ang Asya ng dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay and __________ at ito ay malaking masa ng lupain na nakakabit sa kontinente ng Europa.
masa
Binubuo ang Asya ng dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay and Mainland Asya at ito ay malaking _____ ng lupain na nakakabit sa kontinente ng Europa.
arkipelago at pulo
Binubuo ang Asya ng dalawang bahagi. Ang ikalawang bahagi ay hiwa-hiwalay na binubuo ng mga bansang __________ . Kasama rito ang Pilipinas.
relatibong lokasyon
Ang lokasyon ng isang bansa ay mailalarawan sa dalawang paraan, ang eksaktong lokasyon at ng __________.
eksaktong lokasyon
Ang lokasyon ng isang bansa ay mailalarawan sa dalawang paraan, ang __________ at ng relatibong lokasyon.
eksaktong lokasyon
Ang __________ ay pagtukoy sa latitud at longhitud na kinaroroonan ng bansa.
latitud at longhitud
Ang eksaktong lokasyon ay pagtukoy sa __________ na kinaroroonan ng bansa.
longhitud
Ang _____ ay guhit na patayo sa globo.
latitud
Ang _____ ay guhit na pahalang (pahiga) sa globo.
patayo
Ang longhitud ay guhit na _____ sa globo.
pahalang
Ang latitud ay guhit na _____ (pahiga) sa globo.
relatibong lokasyon
Ang __________ ay ang pagtukoy sa mga karatig (kalapit) nitong bansa.
karatig
Ang relatibong lokasyon ay ang pagtukoy sa mga _____ (kalapit) nitong bansa.
4'-21' hilagang longhitud.
Ang eksaktong lokasyon ng Pilipinas ay __________ at 116'-126' silangang longhitud.
116'-126' silangang longhitud
Ang eksaktong lokasyon ng Pilipinas ay 4'-21 hilagang longhitud at __________.
Luzon, Visayas at Mindanao
Nahahati sa tatlong malalaking pangkat ng pulo ang Pilipinas: ________ _________ ____________.
7,107
Binubuo ang Pilipinas ng _____ pulo ngunit 2,773 lamang ang may pangalan at hindi lahat ay may nakatira.
300,000 kilometro kwadrado
Ang Pilipinas ay may sukat na tinatayang ________________ o 116 000 milya kwadrado.
116 000 milya kwadrado
Ang Pilipinas ay may sukat na tinatayang 300,000 kilometro kwadrado o _______________.
Pacific Ocean
Ang hangganan na anyong tubig ng Pilipinas ay _____ sa silangan.
South China Sea
Ang hangganan na anyong tubig ng Pilipinas ay _____ sa kanluran.
Bashi Channel
Ang hangganan na anyong tubig ng Pilipinas ay _____ sa hilaga.
Celebes Sea
Ang hangganan na anyong tubig ng Pilipinas ay _____ sa timog.
Luzon
Ang _____ ang pinakamalaking pangkat ng mga pulo sa Pilipinas.
Mindanao
Ang _____ ang pangalawa sa laki na pangkat ng mga pulo sa Pilipinas.
Visayas
Ang _____ ang pinakamaliit na pangkat ng mga pulo sa Pilipinas.
Y'ami ng Batanes
Ang pinakadulong isla ng bansa sa hilagay ay ang _________.
Saluag ng Sibutu
Ang pinakadulong isla ng Pilipinas sa timog ay ang ________ .
panahon
Ang _____ ay ang pabago-bagong kalagayan ng papawirin sa araw-araw.
klima
Ang _____ ay tumutukoy sa pangmatagalang kalagayan ng panahong umiiral sa lugar.
tag-ulan at tag-araw
Ang dalawang uri ng panahon sa Pilipinas ay .
silangang bahagi
ang __________ ng bansa ay nakararanas ng tag-ulan sa buong taon.
apat
_____ ang uri ng klima sa Pilipinas kung pagbabatayan ang distribusyon ng ulan sa bansa.
tropikal
Ang klima ng Pilipinas ay _____ dahil sa pagkakaroon nito ng dalawang uri ng panahon.
lokasyon
Ang mga bansa ay may iba't ibang klima. Ang _____ ng mga bansa sa daigdig ang dahilan ng pagkakaroon ng mga ito ng magkakaibaong klima.
bako-bako
Ang Pilipinas ay may ______ na kalupaan. Nakakalat sa bansa ang maraming bundok, bulkan, bulubundukin at talampas.
Luzon
Matatagpuan sa _____ ang 3 hanay ng mga bundok: Sierra Madre, Cordillera Mountains at Caraballo Mountains.
bayan at lungsod
Ang mga ______________ ay karaniwang matatagpuan sa pagitan ng dagat at paanan ng bundok, pati na rin sa mga talampas.