11 terms

things-7

STUDY
PLAY
yellow
màu vàng
blue
màu xanh dương
red
màu đỏ
green
xanh lá
purple
màu tím`
gray
màu xám
white
màu trắng
black
màu đen
pink
màu hông
orange
màu cam
brown
màu nâu

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.