Only $35.99/year

Kapittel 3 sosiologi - hva er et samfunn?

Terms in this set (40)