TEAM 3 Trip 1 Everyday English

STUDY
PLAY
Certainly.
Természetesen.
Make yourself at home.
Érezd magad otthon.
What's up?
Mi a baj?
Yes, sure.
Igen, bizonyosan.
Thanks a lot.
Nagyon köszönöm.
Any time.
Bármikor.
I need it myself.
Nekem is szükségem van rá.
He was born in Veszprém.
Veszprémben született.
It's worth visiting.
Érdemes meglátogatni.
It's made of wood.
Fából készült.
It looks lovely.
Jól néz ki.
I'm glad you like it.
Örülök, hogy tetszik.
You must be careful.
Óvatosnak kell lenned.
Why don't you ask Jessica?
Mért nem kérdezed meg Jessicát?
Can I come over in the evening?
Átjöhetek este?
I'm so excited.
Olyan izgatott vagyok.