23 terms

Grundkemi 2

STUDY
PLAY
Blandning
Två eller fler ämnen tillsammans. I en blandning bildas inget nytt.
Lösning
Ett fast ämnen som blandas med en vätska. Ämnet löses upp i småbitar och syns inte.
Mättad lösning
När det inte går att lösa mer av ett ämne i en vätska utan att det lägger sig i botten av bägaren.
Uppslamning
En blandning mellan ett fast ämnen (som inte löser sig) och en vätska.
Partikel
Något som är litet. Till exempel en del av en atom, ett dammkorn eller en bit sot.
Emulsion
En blandning. När någon typ av flytande fett eller olja blandas med vatten. t. ex. mjölk.
Legering
En blandning av två metaller.
Aerosol
En blandning mellan fasta (eller flytande) partiklar i en gas. Vanligt i sprayflaskor.
Separera
Att dela upp blandningar i ursprungsdelarna.
Filtrera
Ett sätt att skilja ämnen åt. Ett filter används som en slags sil för att skilja ett fast ämne (ej löst) från en vätska.
Sedimentera
Ett sätt att separera ämnen. När ett fasta partiklar finns i ett ämne låter man det sjunka till botten för att sedan hälla av vätskan.
Dekantera
Att hälla av en vätska.
Indunsta
Att separera ett fast löst i en vätska genom att låta en vätskan avdunsta långsamt.
Destillera
Ett sätt att separera ämnen när ett ämne är löst i en vätska och du vill ta vara på både ämnet och vätskan.
Centrifugera
Ett sätt att separera ämnen. Ämnen snurrar runt i en anordning och de skiljs åt på grund av deras storlek eller vikt.
Kemisk reaktion
En händelse när två ämnen reagerar och bildar ett nytt ämne.
Katalysator
Ett ämne som påskyndar en kemisk reaktion utan att själv förbrukas.
Exoterm
En kemisk reaktion som också ger värme.
Endoterm
En kemisk reaktion som tar upp värme från omgivningen.
Periodiska systemet
En sammanställning (tabell) av alla grundämnen.
Reaktionspil
Används för att beskriva kemiska reaktioner. Visar vad som bildats.
Oxid
Så kallas syre i en kemisk förening.
Sulfid
Så kallas kemiska föreningar med svavel.
OTHER SETS BY THIS CREATOR