18 terms

Gas, metall, vatten och pH 2

STUDY
PLAY
Ädelmetall
En metall som ogärna reagerar med andra ämnen.
Lättmetall
En metall med mindre densitet än 5 kg/dm3.
Tungmetall
En metall med högre densitet än 5 kg/dm3.
Mineral
En kemisk förening med ett grundämnen som är en metall.
Bergart
En blandning av mineraler.
Malm
En bergart som är värd att ta vara på och utvinna metallen ur.
Legering
När två metaller blandas.
Polär
När en molekyl har en negativ och positiv sida t.ex. vatten.
Ytspänning
Den hinna på vatten som gör att en del insekter kan springa på vatten.
Kapillärkraft
En fenomen som får vatten att röra sig uppåt (mot gravitationen) i små rör.
Densitet
Hur kompakt ett ämne är. Ett ämnes täthet. Densitet räknas ut genom att ta massan dividerat med volymen.
Värmekapacitet
Ett ämnes förmåga att hålla kvar värme eller kyla.
Lösning
Ett fast ämnen i en vätska. Ämnet delas upp i småbitar så det syns inte.
Syra
En grupp frätande ämnen som innehåller vätejoner och har lågt pH.
Bas
En grupp av frätande ämnen med pH över 7.
Vätejon
Det som gör en syra sur.
Hydroxidjon
Det som gör en bas basisk.
pH-skala
En elektronisk apparat som mäter pH.
OTHER SETS BY THIS CREATOR