21 terms

Organisk kemi 1

STUDY
PLAY
Organisk kemi
Kemi med kol.
Oorganisk kemi
Kemi utan kol
Proton
En del av atomen. Finns i kärnan och har positiv laddning.
Neutron
En del av atomen. Finns i atomkärnan och har neutral laddning.
Elektron
Den negativa delen av en atom. Cirkulerar runt atomkärnan.
Organism
Något levande t.ex. ett djur eller en växt.
Fotosyntes
Den kemiska händelse då växter omvandlar solens energi till socker.
Kemisk energi
En slags energi som finns lagrad i kemiska ämnen. t.ex mat, bensin.
Kretslopp
När ett ämne cirkulerar i naturen.
Förbränning
Ett annat ord för cellandningen.
Cellandning
Den kemiska reaktion som gör att kroppen omvandlar druvsocker till energi.
Organisk
Något som innehåller grundämnet kol.
Amorft kol
En typ av rent kol där kolatomerna inte har någon speciell struktur.
Aktivt kol
En slags rent kol med många håligheter som används för att rena vätskor och gaser från föroreningar.
Por
En liten hålighet till exempel i huden eller i ämnen.
Grafit
En slags form av rent kol. Finns i blyertspennor.
Kolfiber
Ett ämne som innehåller långa trådar av kol.
Komposit
En blandning av olika material.
Symmetrisk
En form som ser likadan ut oavsett varifrån du tittar.
Fulleren
En form av rent kol som nyligen upptäcktes. Ser ut som stora fotbollar gjorda av kol.
Grafen
En form av rent kol som nyligen upptäcktes. Det är ett tunt lager av kol.
OTHER SETS BY THIS CREATOR