19 terms

Organisk kemi 3

STUDY
PLAY
Alkohol
En slags kolväten som innehåller en OH-grupp (hydroxidgrupp). Metanol, etanol, propanol o.s.v.
Hydroxidgrupp
En molekyl som består av ett syre och ett väte. Finns i alkoholer och skrivs -OH i strukturformler.
Envärd, tvåvärd, trevärd
Kallas alkoholer om de har en, två eller tre OH-grupper.
Molekylformel
Ett sätt som molekyler kan sitta ihop på.
Organisk syra
En syra som har en karboxylgrupp. Vanlig i naturen. Kallas ochså växtsyra eller karboxylsyra.
Karboxylsyra
En syra som har en karboxylgrupp. Vanlig i naturen. Kallas också växtsyra eller organisk syra.
Fettsyra
Syror som ingår i fettmolekylen.
Ester
Ett kemisk ämne som luktar. Används i godis.
Kemisk reaktion
När minst två ämnen reagerar och bildar ett nytt ämne.
Lösningsmedel
En vätska som kan lösa upp ett fast ämne.
Kolväte
Ett ämne som består av kol och väte.
Råolja
Olja (obehandlad) direkt från underjorden kallas råolja.
Kemisk formel
Används för att beskriva vad som händer i en kemisk reaktion.
Grundämne
Naturens byggstenar. Det finns ungefär 115 olika. De är samlade i det periodiska systemet.
Kemisk förening
Ett ämne som innehåller två eller fler ihopsatta grundämnen.
Kemiskt tecken
En förkortning av ett grundämnes namn.
Balansera formler
När du gör så att antalet atomer och grundämnen i kemisk formel är lika både före som efter reaktionen. (Lika på båda sidor av reaktionspilen.)
Reaktionspil
I en kemisk formel skiljer den på vad som fanns före och vad som fanns efter reaktionen.
Träsprit
Ett annat ord för metanol.
OTHER SETS BY THIS CREATOR