24 terms

Organisk kemi 4

STUDY
PLAY
Fossilt bränsle
En icke förnybar energikälla. Kol, olja, naturgas.
Fraktionerad destillation
När råolja delas upp i olika typer av kolväten.
Oljeraffinaderi
Platsen där råolja omvandlas till andra fossila bränslen.
Kokpunkt
Den temperatur då ett ämne övergår från flytande till gasform.
Pipeline
En ledning som transporterar fossila bränslen.
Torv
Ett fossilt bränsle. Delvis förmultnade växtdelar huvudsakligen vitmossa.
Naturgas
Gas av kolväten (metan, etan) som tas upp ur marken. Ett fossilt bränsle.
Råolja
Olja (obehandlad)direkt från underjorden kallas råolja.
Stenkol och brunkol
Sten som innehåller en så hög halt kol att de går att ha det som bränsle.
Sedimentär bergart
Bergart som bildas genom att sand eller andra liknade ämnen packas ihop under lång tid.
Cracking
Då långa kolväten slås sönder till kortare.
Förnybart bränsle
En energikälla som inte tar slut. T.ex vindkraft.
Partikel
Något väldigt litet. Kan vara lite vad som helst. En elektron, lite sot eller ett dammkorn.
Biogas
En gas av kolväten (metan, etan) som är tillverkad av levande växter och inte fossila bränslen.
Hybridbil
En bil som har olika bränslen.
Kolhydrat
Ett samlingsnamn för ämnen uppbyggda av druvsockermolekyler.
Protein
Ett näringsämne som bygger upp kroppen. Består av aminosyror.
Fett
Ett näringsämne kroppen behöver. Består av glycerol och fettsyror.
Vitamin
En kemisk förening som är viktig för kroppen.
Mineral
Grundämnen i maten som är nödvändiga för kroppen.
Enkla sockerarter
Kolhydrater som består av en druvsockermolekyl t.ex. druvsocker, fruktsocker.
Sackaros
Ett annat ord för vanlig socker, bitsocker och strösocker.
Laktos
Ett annat ord för mjölksocker.
Laktosintolerant
När du inte tål mjölksocker.
OTHER SETS BY THIS CREATOR