21 terms

Periodiska systemet och salter 1

STUDY
PLAY
Elektron
En del av atomen. Har negativ laddning och cirkulerar runt atomkärnan.
Proton
En del av atomen. Finns i atomkärnan och har positiv laddning.
Neutron
En del av atomen. Finns i atomkärnan och är neutralt laddad.
Elektronskal
De banor som elektroner färdas i runt atomkärnan.
Valenselektron
Elektroner i atomens yttersta elektronskal.
Periodiska systemet
Ett sammanställning av alla grundämnen.
Grundämne
Naturens byggstenar. Det finns ungefär 115 st olika.
K-skal
Kallas det innersta elektronskalet. Innehåller max 2 elektroner.
Isotop
Är en variant av ett grundämne som har ett annat antal neutroner.
Radioaktiv
En atom med instabil atomkärna som släpper partiklar.
Period
En rad (vågrät) i periodiska systemet. Dessa grundämne har lika många elektronskal.
Grupp (periodiska systemet)
Alla grundämnen i en kolumn (lodrät). De har samma antal valenselektroner och därför liknande egenskaper.
Metall
Ett grundämne som leder ström och värme, kan smidas och formas, glänser.
Halvmetall
Ett grundämnen som bara har några vissa metalliska egenskaper.
Ickemetall
Ett grundämnen som saknar metalliska egenskaper.
Grundämnesfamilj
En grupp (en kolumn) i periodiska systemet som har liknande egenskaper.
Alkalimetall
Grundämnen med 1 valenselektron. Finns i grupp 1: Litium, Natrium, Kalium
Basisk
När något har pH över 7.
Atomnummer
Visar hur många protoner det finns i atomkärnan för grundämnet.
Halogen
En grupp grundämnen som saknar en valenselektron. De är bra på att bilda salter.
Ädelgas
Ett grundämne med fullt yttersta skal i sin naturliga form. Gruppen längst till höger i periodiska systemet.
OTHER SETS BY THIS CREATOR