24 terms

Periodiska systemet och salter 2

STUDY
PLAY
Ädelgasstruktur
Ett grundämne som har fullt med elektroner i sitt yttersta elektronskal.
Jonbindning
En bindning som betyder att atomer tagit upp eller gett bort elektroner. Salter har denna bindning.
Molekylbindning
När atomer binder till varandra genom att bytlåna elektroner med varandra.
Metallbindning
Grundämnen som släpper sina valenselektroner till ett elektronmoln så att alla atomer får ädelgasstruktur.
Kemisk förening
När två eller fler grundämnen sitter ihop.
Salt
En positiv jon som sitter ihop med en negativ jon.
Jon
En atom som tagit upp eller avgett elektroner.
K-skal
Kallas det innersta elektronskalet. Innehåller max 2 elektroner.
Halogen
En grupp grundämnen som saknar en valenselektron. De är bra på att bilda salter.
Kristallstruktur
Kallas den struktur som salter sitter ihop på när de inte är lösta i vatten
Jonladdning
Den laddningen atomen får när den tagit upp eller gett bort elektroner och blivit jon.
Periodiska systemet
Ett sammanställning av alla grundämnen.
Reaktionspil
Finns i kemiska formler. Visar vad som bildats i den kemiska reaktionen.
Jonlösning
En lösning (vanligtvis vatten) där det finns joner.
Sammansatt jon
När en jon består av flera grundämnen.
Reagens
Ett ämne som används för att bevisa att ett annat ämne finns.
Fällning
När det grumlar sig i en lösning på grund av att man blandat i ett nytt ämne. Grumset kallas fällning.
Svårlösligt salt
Ett salt som inte löser sig i vatten.
Syra
En vätska med pH lägre än 7. Innehåller vätejoner H+.
Bas
En grupp av frätande ämnen med pH över 7.
Vätejon
H+ Den jon som gör syror sura.
Hydroxidjon
OH-. Den jon som gör något basiskt.
Neutralisation
När en syra och bas blandas och pH närmar sig 7.
Protolys
När en syra löser sig i vatten och avger vätejoner.
OTHER SETS BY THIS CREATOR