20 terms

Materiallära 1

STUDY
PLAY
Polymer
Långa kedjor av en slags molekyl som repeteras om och om igen. Vanligt i trä och plast.
Keramer
En grupp av material. Hit hör olika porslin och glas.
Oorganisk
Ett ämne som inte innehåller kol.
Fiber
Ett material som består av långa trådar.
Komposit
En blandning av material.
Ädelmetall
En metall som ogärna reagerar med andra ämnen.
Kemisk förening
När två eller fler grundämnen binder till varandra.
Mineral
Kemiska förening med metallatomer i.
Bergart
En slags sten. En blandning av flera olika mineral.
Malm
En bergart med så mycket värdefull metall så att det är värt att utvinna den.
Koks
Ett kolbaserat bränsle.
Masugn
En ugn som ger så hög temperatur så att det går att smälta järn.
Råjärn
Kallas järn i början av processen när stål framställs. Kallas också tackjärn.
Färskning
En del av tillverkningen av stål. Färskning är när kolhalten sänks.
Legering
En blandning av metaller.
Slagg
En restprodukt som skapas i stora mängder när metaller bryts.
Elektrolys
Att genom elektricitet driva en kemisk reaktion.
Smältpunkt
Den temperatur ett ämnen går från fast till flytande form.
Bauxit
Den malm aluminium görs av.
Kemisk bindning
Atomer sitt ihop genom att binda till varandra. Det finns tre olika sätt för atomer att binda till varandra.
OTHER SETS BY THIS CREATOR