28 terms

Materiallära 2

STUDY
PLAY
Omättat kolväte
Ett kolväte med dubbel eller trippelbindningar.
Monomer
Ett unikt kolväte repeteras i långa kedjor för att bygga upp plast.
Termoplast
En typ av plast som blir mjuk och formbar om den värms.
Härdplast
En typ av plast. Hårda och ej formbara.
Mjukgörare
En kemikalie som blandas i plast för att ge den bättre egenskaper.
Hormon
En budbärare i kroppen som styrs olika biologiska processer.
Densitet
Hur kompakt ett ämne är. Ett ämnes täthet. Densitet räknas ut genom att ta massan dividerat med volymen.
Separera
Att skilja saker åt.
Centrifugera
Att skilja ämnet åt genom att snurra dem runt i en slags karusell. Beroende på vikt och storlek rör de sig olika.
Kraftvärmeverk
Här produceras elektricitet och fjärrvärme genom att elda saker.
Mikroplast
Mikroskopisk små bitar av plast.
Cellulosa
Långa kedjor av druvsocker. Det bygger upp träd och växter.
Lignin
Ett kemisk ämne som klistrar ihop cellulosan i ett träd.
Resurs
Något som krävs för att tillverka en produkt t. ex. energi, material.
Råvara
En råvara är ett material t ex järn, olja, trä.
Försurning
När pH sänks i naturen av mänsklig påverkan.
Övergödning
När för mycket näringsämnen släpps ut i naturen så den skadas.
Ytspänning
Den hinna på vatten som gör att en del insekter kan springa på vatten.
Tensid
Ett ämne i rengöringsprodukter som gillar både fett och vatten.
Hydrofil
Ett ämne som gillar / drar åt sig/ blandar sig med vatten.
Hydrofob
Ett ämne som inte gillar vatten.
Enzym
Ett protein i kroppen med väldigt många olika funktioner till exempel påskynda reaktioner.
Pigment
Ett färgämne.
Bindemedel
Det som håller ihop pigment och lösningsmedel i en målarfärg.
Lösningmedel
En vätska som löser upp ämnen.
Grafit
En form av rent kol.
Kristallstruktur
När atomerna i ett ämne ligger i ordnad struktur.
Amorf
När ett ämnes atomer sitter ihop på ett oregelbundet sätt.
OTHER SETS BY THIS CREATOR