26 terms

Elektrokemi

STUDY
PLAY
Spänningsserie
En tabell där metaller rangordnas beroende på hur ädla eller oädla de är.
Kemisk reaktion
När två eller fler ämnen reagerar och bildar ett nytt ämne.
Elektrolys
Att driva kemiska reaktioner med hjälp av elektricitet.
Valenselektroner
Elektroner i atomens yttersta elektronskal.
Jon
En elektriskt laddad atom
Ädelmetall
En metall som ogärna reagerar med andra ämnen
Kemisk förening
När två eller fler grundämnen sitter ihop.
Oxidation
Sker när ett grundämne, i en kemisk reaktion, ger bort elektroner.
Reduktion
Sker när ett grundämne, i en kemisk reaktion, tar upp elektroner.
Elektronskal
De banor som elektroner cirkulerar i runt atomen.
Elektronskal
De banor som elektroner cirkulerar i runt atomen.
Galvaniskt element
En konstruktion med två olika metaller och en jonlösning som sker ett flöde av elektroner (en ström).
Jonlösning
En vätska med joner i.
Anod
Den pol i elektrolys eller ett galvanisk element där oxidation sker.
Katod
Den pol i elektrolys eller ett galvanisk element där reduktion sker.
Korrosion
När en ren metall reagerar med omgivningen och bildar joner eller kemiska föreningar.
Oxid
En kemisk förening där det ingår syre.
Rosta
När järn reagerar med luften syre.
Ärga
När koppar reagerar med syre.
Offeranod
En metall som sätts på en värdefullare så den löses upp först och skyddar den värdefullare från att korrodera.
Elektrod
Så kallas polerna vid en elektrolys.
Elektrolyt
Så kallas jonlösningen vid en elektrolys.
Seriekoppla
När flera celler eller batterier kopplas ihop för att öka spänningen.
Jonförening
En kemisk förening som består av en positiv och en negativ jon. Ett salt.
Ackumulatorer
Ett uppladdningsbart batteri.
Redox-reaktion
När oxidation och reduktion sker samtidigt.
OTHER SETS BY THIS CREATOR