18 terms

Hållbar utveckling 2

STUDY
PLAY
Kemikalie
...
Hormonstörande ämne
Ett kemiskt ämne som liknar kroppens hormon och ger liknande effekter i kroppen.
Nanopartikel
Mikroskopiskt små partiklar.
Cocktaileffekten
När kemikalier, som själva är ofarliga i så doser, blir farliga när de blandas med varandra.
Mjukgörare
Ämne som finns i plast för att göra det smidigare.
Farosymboler
Bilder på kemiska produkter som varnar för olika farligheter.
Miljögift
Ett märke som visar att en produkt lever upp till vissa miljökrav.
Anrikas
Att ett ämne blir mer koncentrerat. Det används t.ex. när miljögifter koncentreras i toppen på näringskedjan.
Freon
En kemisk förening som förstör ozonskiktet.
Ozonskikt
Ett lager av ozon-molekyler uppe i atmosfären som skyddar mot solens UV-ljus.
Mikroplast
Mikroskopiskt små bitar av plast upp till 5 mm stora.
Biologisk nedbrytbar
Ett ämne som kan brytas ner av naturens bakterier och andra nedbrytare.
Näringskedja
Ett sätt att visa vem som äter vem i ett ekosystem.
Ekologiskt
När mat och foder produceras utifrån de regler som KRAV bestämt. t.ex. inget konstgödsel.
Närproducerat
När mat produceras i närheten av ditt hem.
MIljömärkning
Ett märke som visar att en produkt lever upp till vissa miljökrav.
Kretslopp
När ämnen cirkulerar i naturen. T.ex grundämnen kan ingå i olika organismer för att sedan återgå till jorden.
Cirkulär ekonomi
Ett synsätt på hur man bättre ska kunna ta vara på naturens resurser.
OTHER SETS BY THIS CREATOR