21 terms

Grundfysik 1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Atom
Byggsten som bygger upp naturen. Består av tre delar.
Grundämne
Naturens byggstenar. Det finns ungefär 115 olika.
Proton
En av atomens delar. Finns i atomkärnan och är positivt laddad.
Neutron
En av atomens delar. Finns i atomkärnan och är neutral.
Elektron
Den negativa delen av en atom. Cirkulerar runt atomkärnan.
Atomkärna
Den finns i mitten av atomen. Här finns protoner och neutroner.
Elektronskal
Den bana som elektronen följer när den cirkulerar runt atomkärnan. En atom har ofta flera.
Materia
Ett föremål som är uppbyggt av atomer och har en massa.
Massa
Ett annat, mer vetenskapligt, ord för vikt.
Vikt
Hur mycket något väger. Kan också kallas massa.
Dimension
Hur många riktningar ett föremål har. Ett föremål kan ha en till tre riktning.
Sträcka
Den kortaste vägen mellan två punkter.
Yta
Utsidan av något. Kan också kallas area.
Volym
Ett innehåll t.ex. luften i en ballong.
Densitet
Hur kompakt ett ämne är. Hur tätt ämnets atomer sitter varandra. Räknas ut genom att ta vikten delat på volymen.
Kraft
Något som förändrar en rörelses fart eller riktning. Något som kan ändra form på föremål.
Hastighet
Kallas också fart. Mäter rörelse. Hur snabbt ett föremål förflyttar sig.
Tyngdkraft
Det som gör att alla föremål faller till marken. Kallas också gravitation eller dragningskraft.
Tyngd
Är hur ett föremåls massa påverkas av tyngdaccelerationen. Massa multiplicerat med 10 = tyngd.
Jordacceleration
Ett värde på ungefär 10. Det används genom att multipliceras med massan för att räkna ut tyngden.
Dynamometer
Ett verktyg för att mäta tyngd.