27 terms

Grundfysik 2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Meteorolog
En person som arbetar med att förutspå vädret.
Tryck
Är en kraft som fördelad på en yta.
Prefix
En liten bokstav som sätts framför en enhet för att göra den större eller mindre. Till exempel gram och kilogram. Kilogram är 1000 gånger större.
Trumhinna
En hinna i örat som känner av tryck och vibrationer.
Lufttryck
Tryck som beror på luften.
Gravitation
Det som gör att alla föremål faller till marken. Kallas också tyngdkraft eller dragningskraft.
Kommunicerande kärl
Olika behållare som sitter ihop så att vätskor kan flöda emellan.
Arkimedes princip
Innebär att vattnets lyftkraft är lika stor som tyngden av det vatten som ett föremål under vattenytan tränger under.
Lyftkraft
Den kraft som gör att föremål under vattenytan inte känns lika tunga.
Atmosfär
Ett 10 mil lager med luft mellan jordytan och rymden.
Molekyl
Två atomer som sitter ihop.
Aneroidmätare
Ett modernt verktyg för att mäta lufttryck.
Barometer
Ett verktyg som mäter lufttryck. Sitter i många hem för att förutsäga vädret.
Komprimera
Trycka ihop. Vanligtvis används begreppet när luft trycks ihop.
Övertryck
När trycket inuti ett föremål är mycket högre än utanför. T.ex. ett cykeldäck.
Undertryck
När trycket inuti ett föremål är mycket lägre än utsidan.
Vakuum
Ett extrem undertryck. Ett utrymme som innehåller ytterst få partiklar.
Aggregationsform
Ett tillstånd hos ämne. Kan också kallas fas. De olika formerna är fast, flytande och gas. Vilket tillstånd ämnet har beror på temperaturen.
Temperatur
Används för att mäta atomers rörelse.
Smältpunkt
Den temperatur då ett ämne går från fast till flytande form.
Kokpunkt
Den temperatur då ett ämne går från flytande form till gasform.
Deposition
När ett ämne byter form direkt från gasform till fastform utan att bli flytande form.
Sublimering
När ett ämne byter form direkt från fast till gas utan att vara flytande.
Kondensera
När ett ämne går från gasform till flytande form
Stelning
När ett ämne går från flytande till fast form.
Smältning
När ett ämne går från fast form till flytande form
Avdunstning
När ett ämne i flytande form övergår till gasform.