167 terms

Aviation English Unit 1

STUDY
PLAY
Air Traffic Control
légiirányítás
ground control
gurító irányítás
tower control
torony irányítás
cause
okoz
runway
kifutópálya, leszállópálya
incursion
hirtelen behatolás
miscommunication
félre tájékoztatás
report
jelentés
investigation
vizsgálat, nyomozás
safety
biztonság
maintenance
szerviz, karbantartás
truck
fuvarkocsi, targonca, teherautó
request
kérés
receive
kap
clearance
engedély, felszállási/leszállási engedély
accent
akcentus
message
üzenet
realize
ráébred, rájön vmire
recent
nem régi, újabb keletű
factor
tényező
operational
működési, műveleti
error
hiba, tévedés
misunderstanding
félreértés
incorrect
nem megfelelő
readback
visszaolvasás
failure
hiba,kudarc
recognize
felismer
confuse
összekever
increase
növel
communication breakdown
kommunikációs csőd
complexity
bonyolultság, összetettség
contain
tartalmaz
separate
különálló, független
opportunity
alkalom, lehetőség
give way to
utat adni
inbound
beérkező
outbound
kimenő, kifelé irányuló
intersection
csomópont, útkereszteződés
departure
indulás
via
keresztül
outer
külső
inner
belső
lack
hiány
fluency
folyékonyság, gördülékenység, tárgyalóképesség
confusion
zűrzavar, összetévesztés, összevisszaság
mispronunciation
helytelen kiejtés
dangerous
veszélyes
inappropriate
nem megfelelő, nem helyes
appropriate
megfelelő, helyes
plain
egyenes, világos, sima
quickly
gyorsan
recommendation
ajánlás, javaslat
improvement
fejlesztés, javítás, tökéletesítés
individual
egyén, egyes
pause
szünet
include
magában foglal, tartalmaz
aircraft
repülőgép
identification
azonosítás
instruction
utasítás
incident
eset, incidens
additional
további
add to
hozzáadni, hozzátenni
describe
leír, jellemez
article
cikk
avoid
elkerül, kitér vmi elől
outside
kívül
inside
belül
employer
munkaadó
employee
alkalmazott
statement
állítás
impossible
lehetetlen
traffic
forgalom
R/T phraseology
rádiókommunikációval kapcsolatos kifejezések
speed
gyorsaság
simultaneously
egyidejűleg, egyszerre
digest
megemészt, megért
one before the last
utolsó előtti
collide
összeütközni
collision
öszeütközés
strict
szigorú
few
kevés, néhány
discipline
fegyelem
disciplined
fegyelmezett
unique
egyedülálló, páratlan, különleges
pay attention to
figyel vmire
all over the world
világszerte
enough
elég, elegendő
exactly
pontosan
regional accent
helyi akcentus
budget airline
fapados
accepted
elfogadott
personell
személyzet
It depends on
Függ vmitől
determine
meghatároz
approach
közeledni vmihez
en route to
úton vhova
confusing
zavarbaejtő
vacate
elhagy, kiürít
straight ahead
egyenesen előre
currently
jelenleg
intersection
csomópont, metszéspont
facing
szemben
accurately
pontosan, precízen
expect
vár, elvár
head towards
halad, megy vmi felé
wait for your turn
várni a sorodra
It's my turn
Én következem
foreign
külföldi
abroad
külföld
scheduled flight
menetrendszerinti járat
authority
hatóság
feature
jellemző
customs
vám
hotspot
veszélyes hely
taxi circuit
gurulási kerület
taxiway
gurulóút
marginal weather
elfogadható időjárás
issue instruction
utasítást adni
apron
forgalmi előtér reptéren
layout
alaprajz, elrendezés
prevailing wind
uralkodó széljárás
average
átlagos
domestic
belföldi, hazai
reduce
csökkenteni
queue
várni a sorára
roll for take-off
felszálláshoz gyorsítani
touch down
földet érni, leszállni
taxi
gurulni
standard
szabvány
temporary
ideiglenes
permanent
állandó
depart
elindulni
gate
kapu
acknowledge
elismerni, jóváhagyni
baggage handler
poggyászkezelő
trap
csapda
trap
csapdába ejteni vkit
cargo hold
raktér
thumbs up signal
OK jelzés (hüvelykujj)
although
bár, habár
though
bár, habár
ordeal
megpróbáltatás
fortunate
szerencsés
on board
fedélzeten
passenger
utas
bind,bound, bound
kötni, kötelezni
alert
riaszt
release
elengedni, kiengedni
occur
történni
load
berakodni, megrakni
commence
indulni, kezdődni
recommend
javasolni, ajánlani
procedure
eljárás
adjustment
elrendezés, beállítás
removal
eltávolítás
tighten up
megerősíteni
escape
elmenekülni
bang
dörömbölni
prevent
megakadályozni
investigator
nyomozó
on arrival
érkezéskor
aspect
nézőpont, szempont, tekintet
attend
részt vezs vmiben
carry on
folytatni vmit
further
további
barrier
akadály, sorompó, határ
protect
védeni