21 terms

Grundfysik 4

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Mättad lösning
När det inte går att lösa mer av ett ämne i en vätska (eller i luft) så är den mättad. T.ex. socker i tekoppen eller vattenånga i luft.
Kondensera
När ett ämne går från gasform till flytande form
Jordaxel
Den tänkta linje genom polerna som jorden roterar runt. Jordaxeln lutar och ger oss årstider.
Temperatur
Ett mått på atomernas rörelse
Tryck
Är en kraft som fördelad på en yta.
Luftmassa
Ett område med luft, ofta med samma temperatur eller tryck.
Varmfront
Handlar om väder. Varm luftmassa trycker bort kall luftmassa.
Densitet
Hur kompakt ett ämne är. Hur tätt ämnets atomer sitter varandra. Räknas ut genom att ta vikten delat på volymen.
Kallfront
Handlar om väder. Kall luftmassa trycker bort varm luftmassa.
Sjöbris
När det blåser från havet mot land kallas det sjöbris. Beror på att vattnet och marken värms upp olika snabbt.
Landbris
När det blåser från land mot hav kallas det landbris. Beror på att vattnet och marken värms upp olika snabbt.
Högtryck
Ett område med högre lufttryck än omgivningen.
Lågtryck
Ett område med lägre lufttryck än omgivningen.
Lufttryck
Det tryck som orsakas av luftens massa
Väderprognos
En gissning på hur vädret ska bli.
Väderkarta
Ett sätt att visa hur vädret förväntas bli över ett område.
Reflektera
Något som studsar. Ljus och ljud gör ofta detta.
Atmosfär
Ett 10 mil lager med luft mellan jordytan och rymden.
Strömning
Ett sätts hur värme sprids. Strömning sker i luft eller vätskor. Varma delar blandas med kalla och jämnar ut temperaturen.
Växthuseffekt
Värme från solen som stannar kvar på jorden på grund av atmosfären. Nödvändig för att jorden inte ska bli för kall.
Solfläckar
Ett område på solen med lägre temperatur. Kan förändra klimatet på jorden.