Elektricitet 1

3.7 (25 reviews)
Term
1 / 20
Energi
Click the card to flip 👆
Terms in this set (20)
Energiprincipen"Energi kan inte förstöras eller skapas utan bara omvandlas".EnergiformVetenskapen har delat in energi i flera olika typer för att lättare kunna beskriva den.EnergiövergångNär en energiform omvandlas till någon ny energiform.EnergikvalitéNågot som beskriver hur användbar energiformen är för människan.ElektronEn del av atomen. Den har negativ laddning och cirkulerar runt atomkärnan.ProtonEn av atomens delar. Den finns i atomkärnan och har en positiv laddning.NeutronEn av atomens delar. Den finns i atomkärnan och har en neutral laddning.NukleonSå kallas en partikel som ingår i atomkärnan.Statisk elektricitetElektricitet som uppstår i naturen när föremål får olika laddning och en spänning uppstår.Mekanisk energiEtt samlingsnamn för rörelseenergi, lägesenergi och elastisk energi.