19 terms

Elektricitet 1

STUDY
PLAY
Energi
Det finns omkring oss i allt som rör sig, lever, som lyser som är varmt och mycket annat. Det är något som får saker att hända.
Radioaktiv
Instabila atomkärnor som faller sönder och sänder ut strålning är detta.
Ljusenergi
Något som lyser har denna energi.
Elektrisk energi
Energi i form av elektroner i rörelse.
Kemisk energi
Lagrad energi. Till exempel mat och bensin.
Värmeenergi
Energi i form av värme.
Kärnenergi
Energi som finns i radioaktiva grundämnen.
Rörelseenergi
Något som rör sig har denna energi.
Lägesenergi
Något som har möjlighet att fall har denna energi.
Ljudenergi
Något som låter har denna energi.
Energiprincipen
Vad kallas uttrycket? "Energi kan inte förstöras eller skapas utan bara omvandlas"
Energiform
Vetenskapen har delat in energi i flera olika typer för att lättare kunna beskriva den.
Energiövergång
När en energiform omvandlas till någon ny.
Energikvalité
Kvalitén på energin beror på hur användbar energiformen är för människan. Eller mer korrekt: Hur lätt energi kan omvandlas till mer önskade energiformer beror på detta.
Elektron
En del av atomen. Den har negativ laddning.
Proton
En del av atomen. Finns i atomkärnan och har positiv laddning.
Neutron
En del av atomkärnan. Den har neutral laddning.
Nukleid
Ett annat ord för atomkärna.
Statisk elektricitet
Elektricitet som uppstår i naturen när föremål får olika laddning och en spänning uppstår.
OTHER SETS BY THIS CREATOR