23 terms

Elektricitet 2

STUDY
PLAY
Spänning
Skillnaden i elektrisk laddning mellan pluspol och minuspol.
Ström
Elektroner som rör sig i ledning.
Elektrisk potential
Ett mått på hur mycket elektrisk kraft som är möjlig att använda. Spänning är ett mått på detta.
Likström
När strömmen färdas i samma riktning mellan minuspol och pluspol. Batterier ger detta.
Växelström
När strömmen bryter riktning många gånger i en ledare.
Ampere
Enheten för ström.
Volt
Enheten för spänning.
Ledare
Samlingsnamn för material som leder ström.
Isolator
Samlingsnamn för material som inte leder ström.
Halvledare
Ett material som leder ström halvbra.
Resistans
Ett annat ord för motstånd. I en ledare gör den så att den elektriska energin omvandlas till värmeenergi.
Supraledare
En elektrisk ledare som inte har något motstånd.
Ohms lag
En matematisk formel som beskriver sambandet mellan ström, spänning och resistans.
Ohm
Enheten för resistans.
Elektrisk effekt
Den används för att mäta hur snabbt en apparat omvandlar elektrisk energi till en annan energiform.
Joule
Enheten för energi (och fysikalisk effekt).
Kilowatt
Samma sak som 1000 Watt.
Kilowatttimme
Ett mått på hur mycket energi en elektrisk apparat förbrukar.
Watt
Enheten för elektrisk effekt.
Sluten krets
En elektrisk koppling där strömmen kan färdas från minuspol till pluspol.
Kopplingsschema
En karta eller ritning på hur en elektrisk krets är kopplad.
Komponent
En elektronisk del i en elektrisk koppling. t.ex. en strömbrytare.
Multimeter
Ett verktyg för att mäta ström, spänning med mera.
OTHER SETS BY THIS CREATOR