22 terms

Elektricitet 3

STUDY
PLAY
Seriekoppling
Ett sätt att koppla i en krets då komponenter sitter i serie (i rad) med varandra.
Parallellkoppling
Ett sätt att koppla i en krets då komponenter sitter parallellt med varandra.
Kopplingschema
En karta eller ritning på hur en elektrisk krets är kopplad.
Motstånd
Ett annat ord för resistans. Detta i en ledare gör så att den elektriska energin omvandlas till värmeenergi.
Kortslutning
Elektricitet tar inte den vägen som var tänkt utan ställer till problem på något sätt.
Överbelastning
När det går en för hög ström i en ledare så att det finns en risk att värmen startar en brand.
Grenuttag
Ett föremål från hemmet som används för att få fler uttag att koppla elektriska apparater till.
Propp
Ett sätt att öka elsäkerheten i hemmet. Vid hög ström brinner metalltråden i denna och strömmen bryts.
Automatsäkring
En modernare typ av säkring som bryter den slutna kretsen när strömmen blir för hög.
Jordad sladd
En sladd som innehåller tre sladdar. En som leder bort strömmen om det blir kortslutning.
Jordfelsbrytare
Ökar elsäkerheten hemma. Gör så att strömmen slår ifrån snabbare om något skulle gå på tok.
Magnetism
När vissa magnetiska metaller (järn, kobolt, nickel) påverkar andra magnetiska material.
Repellera
Två föremål som stöter ifrån varandra. T.ex. två ändar av samma färg på magneter.
Attrahera
När föremål dras mot varandra t.ex två magneters nordändar.
Magnetfält
Ett magnetfält beskriver krafterna mellan nordpol och sydpol.
Fältlinje
En ritad linje för att lättare kunna visa hur ett magnetfält sträcker sig.
Elektromagnet
En magnet som styrs av elektricitet. Den går att sätta på och stänga av.
Spole
Tråd av metall (ofta koppar) som är rullad som en trådrulle.
Elmotor
En elektriskt apparat som omvandlar elektrisk energi till rörelseenergi.
Generator
Ett apparat som omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi.
Hästskomagnet
En magnet som är formad som en hästsko.
Induktion
Händelsen (processen) som sker i en generator när en spole snurrar inuti en magnet.
OTHER SETS BY THIS CREATOR