19 terms

Akustik 1

STUDY
PLAY
Förtätning
Molekylerna i luften packats tätare (högre densitet) för att ett föremål vibrerar.
Förtunning
Molekylerna i luften tunnats ut (lägre densitet) för att ett föremål vibrerar.
Densitet
Hur tätt atomer sitter varandra i ett ämne. Ett ämnes täthet.
Sinuskruva
Kallas den form en ljudvåg har när den ritas.
Våglängd
Beskriver ljudet med en topp och en dal. På denna syns amplitud och frekvens.
Amplitud
Visar höjden på en ljudvåg. När denna ändras ger det olika ljudstyrka (hög eller låg volym).
Ljudstyrka
Hur starkt eller svagt ett ljud är. Hur hög volymen är.
Tonhöjd
Hur ljus eller mörk en ton är. Ju fler svängningar per sekund (frekvens) desto ljusare ton.
Ljudvåg
Ljudet sätt att färdas på. Denna innehåller en vågtoppar och en vågdalar.
Volym
Ett annat ord för ljudstyrka.
Decibel
Enheten för ljudstyrka.
Trumhinna
En del av örat som börjar vibrerar i samma takt som det inkommande ljudet.
Svängning
Ett annat ord för en ljudvåg.
Frekvens
Hur många gånger ljudet svänger på en sekund. Hur många ljudvågor per sekund.
Hertz
Enhet för frekvens. Svängningar per sekund.
Stämgaffel
Ett metallföremål som ger ifrån sig en bestämd ton när den vibrerar. Används för att stämma instrument.
Vakuum
Ett utrymme där det inte finns några atomer eller molekyler.
Överljudsfart
Ett föremål som har högre fart än ljudet (340 m/s).
Mach
Används för att beskriva höga hastigheter. 1 ... motsvarar ljudhastigheten 340 m/s.
OTHER SETS BY THIS CREATOR