28 terms

Akustik 2

STUDY
PLAY
Grundton
Det dominerande ljudet eller tonen i ett ljud.
Överton
En del av en ton som ger tonen dess karaktär (speciella ljud).
Ljudstyrka
Hur starkt eller svagt ett ljud är. Hur hög volymen är.
Frekvens
Hur många gånger ljudet svänger på en sekund. Antal ljudvågor per sekund.
Klangfärg
Den speciella karaktär ett ljud får genom sammansättningen av grundton och övertoner.
Akustisk
När ett instrument spelas utan någon elektrisk förstärkning av ljudet.
Resonans
Ljud som förstärks.
Medsvängning
När ett något börjar svänga i takt med ett ljud. Till exempel luften i en gitarrkropp.
Resonanslåda
Platsen där resonans sker t. ex. en gitarrkropp.
Efterklang
Ett väldigt kort eko. Det låter som om ljudet "hänger" i luften.
Eko
Ljud som studsar och som du hör igen.
Fas
När två lika ljudvågor hörs samtidigt är de i "detta". Det gör ljudet starkare t. ex. i en hejarklack eller kör.
Hörselgång
Ljudvågorna färdas här innan de når trumhinnan.
Trumhinna
En del av örat som börjar vibrerar i samma takt som det inkommande ljudet.
Hammaren, städet och stigbygeln
Hörselben som förstärker ljudet i örat.
Membran
En tunn hinna av något slag. Kan vara biologiska eller tillverkade.
Hörselsnäcka
Den del i örat som omvandlar ljudvibrationer till elektriska signaler.
Sinnesceller
Celler som finns i hörselnäckan i örat för att omvandla ljudvibrationen till elektriska signaler.
Buller
Oregelbundna ljudvågor. Något som gör dig trött.
Tinnitus
En sjukdom som gör att ett pip hörs inne i hjärnan.
Ljudenergi
En form av energi. Den omvandlas vanligtvis till värmeenergi.
Värmeenergi
Energi som är varm. Föremål med temperatur över den absoluta nollpunkten har värmeenergi.
Absorbera
När något tas upp av omgivningen t.ex ljus eller ljud reflekteras inte utan "sugs upp av omgivningen".
Ekolod
När något använder fenomenet att ljud studsar. Till exempel fladdermöss som navigerar i mörker eller båtar som letar efter fiskstim.
Ultraljud
Ett ljud som har högre frekvens än 20000 Hertz. Ohörbart för människor.
Infraljud
Ohörbart ljud för människor med frekvens under 20 Hz
Dopplereffekten
Ljudvågor trycks ihop eller dras ut om ett föremål med ljud rör sig mpt dig eller från dig. T. ex. utryckningsfordon.
Ljudvåg
Ljudet sätt att färdas på. En ljudvåg innehåller en vågtoppar och en vågdalar.
OTHER SETS BY THIS CREATOR