21 terms

Optik 1

STUDY
PLAY
Foton
En ljuspartikel. Kan ha olika mycket energi vilket gör att den får olika våglängd och därmed olika egenskaper.
Våglängd
Bestämmer ljusets energinivå och därmed vilken typ av ljus det är.
Prisma
En glasbit som bryter ljuset så att ett spektrum framträder.
Spektrum
De färger som syns när ljusets bryts. Färgerna i regnbågen är ett spektrum.
Absorbera
Ljus och ljudvågor som inte reflekteras (studsar) sugs upp av materialet det krockar med.
Reflektera
Studsa
Totalreflektion
När allt ljus reflekteras.
Fiberoptik
Ljus som används för att transportera stora mängder information i ledningar. T. ex. fiber i hemmet.
Konvex
En spegel eller lins som buktar utåt på mitten.
Parallell
Sådana linjer har samma avstånd mellan sig hela tiden och möts aldrig.
Konkav
En spegel eller lins som buktar inåt på mitten.
Brännpunkt
Där ljusstrålarna samlas när ljuset bryts i en konvex lins. Kan också kallas fokus.
Bruten stråle
Är en ljusstråle har brutits i ett material och ändrat riktning.
Optisk täthet
Ett begrepp som används om de genomskinliga material som ljus kan brytas i. Är materialet tätare material bryter ljusstrålen mer.
Densitet
Hur tätt atomer sitter varandra i ett ämne. Ämnets täthet.
Ljusbrytning
Innebär att ljuset byter riktning när det träffar ett genomskinligt material som det kan färdas igenom.
Medium (optik)
I fysiken är det material som till exempel ljus kan färdas igenom.
Normal (optik)
Det är en påhittad linje som skrivs ut för att tydligare se hur ljuset bryts. Den är alltid vinkelrät (90 grader) mot ytan.
Lins
En slipad glas eller plastbit som kan sprida eller samla ihop ljusstrålar.
Samlingslins
Kallas också konvex lins eller positiv lins. Den är tjockare på mitten än på kanterna.
Spridningslins
Kallas också konkav lins eller negativ lins. Den är tunnare på mitten och tjockare på kanterna.
OTHER SETS BY THIS CREATOR