24 terms

Optik 2

STUDY
PLAY
Hornhinna
Den yttersta hinnan på ögat.
Regnbågshinna
Kallas också iris. Den bestämmer ögonfärgen.
Pupill
Det hål i ögat där ljuset åker in. Pupillen ser svart ut på människor.
Glaskropp
Det som finns inuti ögongloben. En genomskinlig gelé.
Tappar och stavar
Ögats sinnesceller. Tappar ser färg och stavar svartvitt.
Gula fläcken
Den del av ögon som ljusstrålarna ska fokuseras på för att du ska få en skarp bild. Här är koncentrationen av tappar och stavar som högst.
Blinda fläcken
En del i ögat där det inte finns några synceller (tappar och stavar). Härifrån går synnerven till hjärnan.
Synnerv
Den transporterar de elektriska signalerna från ögat till hjärnan som tolkar dem.
Närsynthet
Ett synfel som gör att du ser suddigt på långt håll.
Långsynthet
En synfel som gör att du ser suddigt på nära håll. Kallas också översynthet.
Elektromagnetisk strålning
Ett samlingsord för alla typer av ljusvågor (ljusvågor med olika våglängd).
Radiovågor
En typ av av elktromagnetiska vågor. De har lägst energi och därför har de längst våglängd.
Mikrovågor
En slags elektromagnetisk strålning. Finns i mikrovågsugnar.
Infraröd strålning
En slags elektromagnetisk strålning. Kallas också värmestrålning eller IR-strålning.
Synligt ljus
Det ljus som människor kan se. Kallas också vitt ljus.
UV-ljus
En slags elektromagnetisk strålning. Gör människor solbrända.
Röntgenstrålning
En typ av elektromagnetisk strålning. Används mycket inom sjukvården för att se skelettet.
Gammastrålning
Den typ av elektromagnetisk strålning som innehåller mest energi och har kortast våglängd.
Laser
Ljus som består av endast en våglängd.
Candela
Används för att mäta ljusstyrka. Andra enheter är lumen och lux.
Polaroidglas
En typ av glas som fungerar som ett galler för ljusvågorna. Bara de ljusvågorna med rätt vridning kan passera glaset.
Ljusår
Den sträckan ljusen färdas på ett år.
Stelth
En militär teknik. Tanken är att ljus inte ska kunna reflekteras och avslöja positionen på en rader.
Hologram
En slags tre dimensionell bild som finns i betalkort eller coola filmer.
OTHER SETS BY THIS CREATOR